ÇEVRE ve ÇED MÜHENDİSLİĞİ 

Aksan Mühendislik; uzman kadrosuyla etkin çözümler üreterek Çevre ve Çed mühendisliğinde sizler için hizmet vermektedir. Çevre mevzuatları kapsamında yapılması gereken ölçüm ve analizler, konusunda Uzman Personellerimiz tarafından raporlanarak sizlere en iyi ve en kısa sürede sunulmaktadır.

Profesyonel
Mühendislik Hizmeti

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporlarının Hazırlanması, Danışmanlık Hizmetleri, Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projeleri, Sulak Alan Yönetim Planı Projeleri, Ekosistem Değerlendirme Raporu, Korunan Alanlar İçin Ön Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması, Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması, Toprak Koruma Projeleri, Yeşil Yıldız Belgelendirme, Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi, IPARD Hibe Projelerini sizler için tüm kalitesi ve güveni ile Aksan Mühendislik sunmaktadır.

Menü